Colectare selectivă

Obiectivele programului de colectare selectivă a deşeurilor:

• Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, având ca efect pe termen mediu şi lung reducerea costurilor de colectare şi transport
• Implicarea comunităţii în sortarea deşeurilor
• Responsabilizarea populaţiei faţă de sănătatea mediului
• Informarea şi conştientizarea cetăţenilor asupra beneficiilor colectării selective


Societatea noastră are in derulare contractul " Delegarea prin concesiune a gestiunii activitații de colectare,transport și transfer a deșeurilor municipale in zona 1 Bușteni - Sinaia ,Azuga " nr. 2219/COM/E510/17.11.2016 pe un termen de 8 ani
Societatea Comprest prezinta mai jos programul de prevenire si reducere a cantitatilor de deseuri generate din activitatea proprie
Realizat din obiecte reciclate!