OBIECTIVELE NOASTRE

Aplicarea de metode și tehnologii de colectare, transport și depozitare a deșeurilor ce nu afectează sănătatea populației și a mediului.Asigurarea eliminării/valorificării deșeurilor în totalitate și în timp util.

Depozitarea exclusivă a deșeurilor permise de autoritățile competente și respectarea tehnologiei de depozitare aprobate de acestea.

Devierea de la depozitare a unei cantități cât mai însemnate de deșeuri și recuperarea fracțiilor reciclabile, în vederea valorificării lor.

COLECTARE SEPARATA

OBIECTIVUL COLECTĂRII SEPARATE este acela de a devia de la depozitare o cantitate cât mai mare de deșeuri, reducând la minim volumul de deșeu rezidual și transformând în resurse materialele reciclabile, ce sunt introduse în noi cicluri de producție. Pentru atingerea acestui deziderat, este important ca deșeurile sa fie necontaminate.