Colectarea altor tipuri de deșeuri

Colectăm de la utilizatorii noștri deșeuri voluminoase, provenite de la populație, instituții publice și agenți economici, neasimilabile celor menajere. Deșeurile voluminoase constau în deșeuri solide de dimensiuni mari, precum mobilier, covoare, saltele, obiecte mari de folosință îndelungată, altele decât deșeurile de echipamente electrice si electronice, care nu pot fi preluate cu sistemele obișnuite de colectare a deșeurilor municipale.

De asemenea, intervenim în vederea colectării deșeurilor provenite din locuințe, rezultate din activități de construcții și demolări, ce conțin în mod uzual beton, ceramica, cărămizi, țigle, materiale pe baza de ghips, metale și altele asemenea.