Colectare și transport deșeuri menajere

Efectuăm servicii de colectare a deșeurilor atât pentru persoane fizice, cât și pentru agenți economici. Deșeurile menajere reziduale colectate sunt eliminate prin depozitare la Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO.

Transportăm deșeuri municipale în condiții de protecție a mediului și sănătății populației cu utilaje de nouă generație, autogunoiere și autobasculante, respectând strict graficul de colectare stabilit.

Urmărim să reducem la minim impactul pe care deșeurile îl produc asupra noastră - populație și operatori de salubrizare deopotrivă. În acest sens, au fost reamenajate platformele de precolectare a deșeurilor, cu sprijinul și monitorizarea Primăriei Brașov. Majoritatea acestor platforme au fost integrate în peisajul citadin, astfel limitându-se impactul deșeurilor asupra mediului. Începând cu luna aprilie 2022, a fost adoptat un sistem inovativ pentru efectuarea unei colectari separate a deșeurilor municipale, din dorința simplificării modului de gestionare al acestora și devierii de la depozitare a unei cantități cât mai crescute de deseuri, reducând la minim volumul de deșeu rezidual, dar și de a folosi o cantitate cât mai crescuta de materiale reciclabile ca resurse, introducându-le în noi cicluri de producție.

Punem la dispoziția clienților noștri diverse tipuri de recipiente destinate deșeurilor menajere astfel: