Certificari si diplome

Societatea deţine:
  • Licenţa de operare clasa I nr. 4645 din 26.06.2019 pentru serviciul public de salubrizare a localităţilor, emisă de ANRSC prin ordinul 519/04.12.2020;
  • Certificate pentru sistemul integrat de management calitate – mediu – SSM conform ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018;
  • Autorizatiile de mediu nr. 93/16.09.2019, 94/16.09.2019, 204/18.06.2013, PH104/11.09.2017, PH 124/21.03.2011.