Categorii
Uncategorized

MODIFICAREA TARIFULUI DE DEPOZITARE

Începând cu data de 01.05.2023, vă aducem la cunoștință majorarea componentei de depozitare din factura emisă de operatorul de salubrizare în conformitate cu notificarea Depozitului Ecologic zonal Brasov nr. 671/16.03.2023 privind majorarea tarifului de depozitare incepand cu data de 01.04.2023. Aceste informații se vor regăsi și în următoarea factură emisă.

Categorii
Uncategorized

DETALIERE ELEMENTE COMPONENTE ALE TARIFULUI DE OPERARE ÎN MUNICIPIUL BRAȘOV

Începând cu 1 ianuarie 2023, tarifele practicate de operatorul Comprest în municipiul Brașov au în vedere conformarea autorităților publice locale cu cerințele legislației specifice, respectiv detalierea tarifelor pentru activitățile de colectare și transport conform cerințelor OUG 133/2022 art. V, alin (1), prin evidențierea separata a contribuției pentru economia circulara (CEC) și a taxei de depozitare la rampă, părți componente ale tarifului perceput de operator și până acum.

Vă reamintim că transpunerea are în vedere o mai bună informare a utilizatorilor – persoane fizice sau juridice – care pot identifica pe factura lunară în conținutul tarifului de colectare componenta de depozitare, respectiv suma reprezentând cheltuieli de mediu (contribuția pentru economia circulară).

Categorii
Uncategorized

MODIFICARE TARIFE APLICABILE DE LA 01.01.2023

Vă aducem la cunoștință că, începând cu data de 01 ianuarie 2023, tarifele aplicabile în relația operatorului cu beneficiarii – agenți economici, instituții publice, persoane fizice și asociații de proprietari – s-au modificat, conform HCL 1096/29.12.2022. Pentru mai multe detalii, vă rugăm să consultați site-ul primăriei: https://www.brasovcity.ro/