CONTRACTARE ONLINE – ASOCIATII DE PROPRIETARI

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru asociatii de proprietari:
  • Cerere tip, dupa modelul de mai jos, cu completare online
  • Cod fiscal (CUI) – copie
  • Ştampila asociației
  • Copie certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
  • Copie certificat constatator punct de lucru
  • Imputernicire
=
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Sunt acceptate fisiere in format .pdf, .jpg sau .png

Informatiile din formular sunt cuprinse si in cererea de mai jos. Astfel, solicitarea poate fi transmisa fie prin completarea online, fie prin completarea cererii si transmiterea acesteia pe adresa comprest@comprest.ro, insotita de documentele enumerate mai sus.