CONTRACTARE ONLINE – AGENTI ECONOMICI

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru agenti economici:
  • Cerere tip, dupa modelul de mai jos, cu completare online
  • Fişă omologare deşeuri – la sediul societăţii
  • Cod fiscal (CUI) – copie
  • Ştampila societăţii
  • Copie certificat de inregistrare fiscala in scopuri de TVA
  • Copie certificat constatator punct de lucru
  • Imputernicire
Solicitare contract – agent economic
Operatorul de salubrizare va dispune, în baza informațiilor transmise în cuprinsul solicitării dumneavoastră, adaptarea dotării la sistemul de colectare prevăzut pentru locul de consum despre care faceți vorbire.
=
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Sunt acceptate fisiere in format .pdf, .jpg sau .png.

Informatiile din formular sunt cuprinse si in cererea de mai jos. Astfel, solicitarea poate fi transmisa fie prin completarea online, fie prin completarea cererii si transmiterea acesteia pe adresa comprest@comprest.ro, insotita de documentele enumerate mai sus.