Servicii pentru domeniul public:

Oferim beneficiarilor noştri servicii complete de salubrizare stradală și piețe agroalimentare:
 • măturatul manual şi mecanizat al carosabilului, trotuarelor şi parcărilor, etc.;
 • stropirea şi spălarea carosabilului;
 • curăţarea rigolelor;
 • colectarea deşeurilor stradale accidentale;
 • amplasarea pe domeniul public şi golirea coşurilor şi containerelor;
 • intreţinerea şi cosirea parcurilor şi a zonelor verzi aferente căilor rutiere.

Serviciul pentru domeniul privat:

Oferim beneficiarilor noştri servicii complete de salubrizare:


 • măturatul pe căile de acces, în parcări şi curţi;
 • stropirea şi spălarea căilor de acces, a parcărilor şi curţilor;
 • intreţinerea suprafeţelor salubrizate;
 • amplasarea coşurilor şi containerelor;
 • cosirea şi întreţinerea zonelor verzi.

Servicii pentru sezonul de iarna:

Pe timpul iernii vă punem la dispoziţie profesionalismul nostru şi utilajele moderne pentru a acoperi întreaga gamă de servicii specifice sezonului:


 • curăţarea zăpezii;
 • transportul zăpezii;
 • combaterea poleiului prin împrăştierea materialelor antiderapante.

Pentru detalii, contactati-ne!