Efectuăm servicii de colectare pentru toate tipurile de deşeuri atât pentru persoane fizice cât şi pentru agenţi economici. Deseurile odata colectate sunt repartizate fie catre reciclatori/valorificatori fie catre Depozitul Ecologic Zonal FIN-ECO.

Categorii de deseuri colectate:

  • deşeuri menajere şi asimilabile acestora;
  • deşeuri reciclabile;
  • deşeuri provenite din construcţii şi demolări;
  • deseuri de la fose septice si canalizare;


Urmarim sa reducem la minim impactul pe care deşeurile îl produc asupra noastră, a tuturor - populaţie şi operatori de salubritate deopotrivă.
In acest sens au fost reamenajate platformele de precolectare a deşeurilor, cu sprijinul şi monitorizarea Primăriei Braşov. Majoritatea acestor platforme au fost integrate în peisajul citadin, astfel limitându-se impactul deşeurilor asupra mediului.
Punem la dispoziţia clienţilor noştri diverse tipuri de recipiente de precolectare astfel:
  • europubele de plastic de 120 şi 240 litri;
  • eurocontainere de 1,1 mc;
  • containere de 4 mc, 5-5,5 mc, 7 mc, 9 mc, 16 mc, 18 mc si 24 mc;
  • saci de colectare pentru deşeuri provenite din construcţii;
  • saci pentru colectare deșeuri vegetale;
  • recipiente tip clopot pentru colectarea deseurilor reciclabile.
S.C. COMPREST S.A. efectuează activitatea de transportare a deşeurilor menajere în condiţii de protecţie a mediului şi sănătăţii populaţiei cu utilaje de nouă generaţie, autogunoiere şi autobasculante, respectând strict graficul de lucru stabilit. In acest sens exista activitatea de spalare/igienizare a eurocontainerelor si pubelelor.

Colectare selectivă

Obiectivele programului de colectare selectivă a deşeurilor:

• Reducerea cantităţii de deşeuri depozitate, având ca efect pe termen mediu şi lung reducerea costurilor de colectare şi transport
• Implicarea comunităţii în sortarea deşeurilor
• Responsabilizarea populaţiei faţă de sănătatea mediului
• Informarea şi conştientizarea cetăţenilor asupra beneficiilor colectării selective

Pentru detalii, contactati-ne!