Contract BOD

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru persoane fizice:
  • Act de identitate (B.I. sau C.I.)
  • Contractul de proprietate/închiriere. Pentru persoanele ce locuiesc in chirie, este necesara atasarea cererii completate, ce se regaseste sub formular.
=
Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 10 files.
Sunt acceptate fisiere in formatul .jpg, .pdf, .png.