Utilizăm mijloace de transport specifice naturii deşeurilor transportate:

  • Compactoare pentru deşeuri municipale
  • Autoutilitare pentru transportul deşeurilor industriale asimilabile celor municipale
  • Compactoare de gabarit mic, pentru străzi înguste
  • Autocontainere destinate transportului de deşeuri stradale