Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru agenti economici:

  • Cerere tip, Fişă omologare deşeuri - la sediul societăţii
  • Cod fiscal (CUI) - copie
  • Ştampila societăţii
  • Un act din care să reiasă adresa punctului de lucru: act de vânzare-cumpărare/contract de închiriere

Acte necesare încheierii contractului de prestări servicii pentru persoane fizice:

  • Cerere
  • B.I. sau C.I.
  • Contractul de proprietate/închiriere